Mavi Haliç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Gençliğin maddi, manevi, kültürel, sosyal, sanatsal,edebi, teknik ve sportif alanlardaki eğitim-öğretimine katkıda bulunmak, gençleri gelecekte üstlenecekleri görevlerin önemi konusunda bilgilendirmek, başta İstanbul olmak üzere yurt çapında ve gerektiğinde yurt dışında süreli faaliyetlerde bulunmak, gençliğin müsbet yönde gelişimine katkı sağlamaktır.

 • Kuruluş Yılı: 2015
 • Spor

Necmettin ÜÇYILDIZ

Kulüp Başkanı

Bunun yanı sıra;

 • Gençlik merkezleri kurmak,

 • Yurtiçinde ve yurtdışındaki sivil toplum kuruluşlarına üye olmak,

 • Gençleri insan hakları konusunda bilinçlendirmek,

 • Mazlum halklara, savaş ve doğal afetlerde mağdur olan insanlara uluslararası boyutta yetkili mercilerden izin alarak yardım etmek,

 • Tarihi, kültürel, ilmi sanat eserlerimizin, kültürel miraslarımızın korunması,

 • Ulusal yahut küresel problemlere çözüm olacak nitelikte seminer, brifing, konferans ve sempozyumlar tertip etmek.

 • Gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimlerine yardımcı olmak,

 • İnsana değer verip, saygı, sevgi ve dayanışma anlayışını gençlere kazandırmak,

 • Gençlerin kötü alışkanlıklara kapılmaması için 5-25 yaş arası öğrencilerine spor kursları ve organizasyonları düzenlemek gibi amaçlara sahip olan kulübümüz 2005 yılından beri aktif olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.