Medeniyet Yolcuları Vakfı

Kasım 2014’te hayata geçirilen Medeniyet Yolcuları; gelecek nesillerin manevi değerlerimizle mücehhez, köklerine bağlı, mirasını sahiplenen, milli bilince vakıf, şuurlu bireyler olarak yetişmesini ve bu sayede kadim medeniyetimizi yeniden ihya ederek 2023, 2053, 2071 yolunda emin adımlarla ilerlemeyi hedeflemektedir.

  • Kuruluş Yılı: 2014
  • Sosyal

Mehmet GENÇ

Başkan

Yerli, Milli, Şuurlu, prensiplerine bağlı, ne yaptığını bilen, planlı, programlı, vasıflı, ahlaklı, dindar, vatanını ve milletini seven, sadece kendini değil toplumu inşa eden bir nesil olduğu bilincine sahip gençlik yetiştirerek; gençlere yönelik edep, adap ve ahlak anlayışının, İslam coğrafyasındaki tüm gençlerimize anlatılması ve aktarılması için çalışır.