Medya, Kültür ve Gençlik Derneği

Medya Kültür ve Gençlik Derneği; başta gençlerin sinema ve televizyon alanında görsel ve işitsel üretimler yapmasını sağlamak, ülkemizde ve dünyada sanatın her alanında ürettikleri projelere destek sağlayacak mekanizmaları oluşturmak, kültür ve sanat değerlerimizi korumak ile hem geleneksel hem de çağdaş sanatı dinamik tutma bilincini aşılamayı amaçlamaktadır.

  • Kültür & Sanat

Ogün Şanlıer

YK Başkanı

Dernek kültür, sanat, medya, eğitim alanlarında üretkenliği ve toplumsal dayanışmayı ulusal ve uluslararası düzeylerde teşvik eden bir çalışma düzeni oluşturarak, farklılıkların avantajlarını kullanabilen bir gençlik için öncelikle sosyokültürel konulara ilgi duyan bireylerle sosyal çalışmalar yürütmektedir.

Yurt içi ve yurt dışında film festivalleri, fuarlar, sergiler, akademik düzeyde eğitimler ve yarışmalar ile başta İstanbul’umuzu bir kültür sanat merkezi haline getirerek, yerel sanatçıların uluslararası platformlarda görünürlüğünü sağlamayı; uluslararası sanatçıların da ülkemizde sanatsal üretim ortaya koymasını sağlamak için çalışmalar yapan dernek, diğer sivil toplum kuruşlarınca da beraber çalışmalar yapmak ve sektörel sorunlar hakkında çözüm üretmek üzere kurulmuştur.