Okçular Vakfı

İstanbul’un Fethi’nde Fatih Sultan Mehmed’in ordugahlarından birisidir. Zağanos Paşa ve kuvvetleri Okmeydanı arazisinin olduğu bölgede konuşlanmıştır. Okmeydanı, İstanbul’un fethinden hemen sonra, okçulara savaştaki başarılarından dolayı Fatih Sultan Mehmet Han’ın emri ile kurulmuş İstanbul’daki ilk vakıftır.

  • Kuruluş Yılı: 1453
  • Spor

Haydar Ali YILDIZ

Başkan

Ok talimleri ve dua meydanı olarak tahsis edilen alanın çevresi sınır taşları ile tespit edilmesi suretiyle vakıf kayıtlarına işlenmiştir. Okmeydanı Okçular Tekkesi İstanbul’un üç büyük dua alanından birisi olma özelliğini ihtiva eder. Eyüp Sultan, Ayasofya ve Okmeydanı Okçular Tekkesi halkın savaş veya felaket durumlarında toplu halde dua ettiği mukaddes alanlardandır. Tekkenin bilinen ilk şeyhi Şeyh Hamdullah Efendi’dir. Yine arşiv kayıtlarına göre son şeyhi ise 1904 yılında atanan Muti Efendi’dir.

II. Beyazıt devrinde meydan genişletilmiş̧ Okçular Tekkesi, Müştemilatı ve Camii yaptırılmak suretiyle alan organize edilmiştir. Okçular Tekkesi, şehzadelerin sünnet törenlerinin gerçekleştirildiği, büyük şölenlerin, gösterilerin düzenlendiği bir alan olma özelliğini de taşımaktadır. Sultan III. Ahmed’in şehzadelerinin sünnet töreninin burada yapıldığı bilinmektedir. Surname adlı eserde bu törenlere ve Okmeydanı Okçular Tekkesi’ne ait birçok minyatür bulunmaktadır. Asırlar boyu ayakta kalmayı başaran bu yapı zaman zaman bakım ve onarım görmüş genişletilerek bazı eklemeler yapılmıştır. Padişahların, önemli devlet adamlarının, askerlerin ve halkın büyük ilgi duyduğu kurum ok ve yayın savaş alanlarından çekilmesinden sonra spor sahasında faaliyetlerini devam ettirmiştir.

Cumhuriyet devrinde yaşanan maddi sıkıntılardan dolayı Okmeydanı arazisi ve Okçular Tekkesi bakımsız kalarak sit alanı olan bölge çarpık kentleşmeye yenik düşmüştür. Gecekondulaşma faaliyetlerinin olduğu alanda zamanla Okçular Tekkesi’ne dair yok denecek kadar az bir kısım ayakta kalmayı başarabilmiştir.

Tekke ve ona bağlı yapılar 2007 yılında yeniden ihya edilmeye başlanmış 2013 yılında tamamlanarak Okçular Vakfı adıyla halkın ve okçuluk sporunun hizmete açılmıştır.