Siyasal Vakfı

Siyasal Vakfı (İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları ve Mensupları Vakfı); öğrencilik dönemlerinde fakülte çatısı altında oluşan dostlukların ve gönül bağlarının mezuniyet sonrasında da sürdürülmesini sağlamak ve bu birlikteliği kurumsallaştırmak adına 1992 yılında kurulmuştur.

  • Kuruluş Yılı: 1992
  • Sosyal

Ünsal SÖZBİLİR

Başkan

Esasında Fakültemiz mezunlarının bir çatı altında toplama gayretleri, öğrencilik yıllarında yaşanmış olan birtakım zorlukların daha sonra gelecek öğrenciler tarafından da yaşanmamasına ve öğrencilik sonrasında ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesine yönelik arayışların bir sonucu olarak, daha ilk mezunlarını verdiği yıldan itibaren başlamış ve 1987 yılından sonra hız kazanarak Vakfımızın kuruluşuna kadar devam etmiştir.

Siyasal Vakfı faaliyetlerini; geleneklerimizdeki “vakıf kültürü” ve ruhuna uygun olarak, mensuplarının tamamen “gönüllülük” esasına göre katılmasıyla yürütmekte olup, sahip olduğu inanç ve değerlerle mezun ve mensuplarının hayata hazırlanmasına katkıda bulunmaktadır.