Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği

Millî-manevî değerlere sahip, şuurlu, hassas, hak ile batılı en ince ayrıntısına kadar ayırt edebilen, vefakâr, dini ve vatanı için son derece cesur, her daim mazlumun yanında olabilecek genç kadroları ülkesine kazandırma azmi ve gayretinde olan bir kuruluştur.

  • Kuruluş Yılı: 2010
  • Sosyal

Abdulhâlik USTAOSMANOĞLU

Başkan

Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği; gençliğimizin, bizi 'biz' yapan manevi değerlerimizden uzaklaşıp çok yönlü bir boşluğun içine düştüğü çağımızda, manevi yönden onlara yön verebilme, doğru ve yanlışı en güzel şekilde izah edebilme ve onları maddeperest olmanın mahkumiyetinden azat edebilme kastıyla vücuda getirilmiş bir müessesedir.