Genç Türkiye Forumu Gaziantep'te 

  • Türkiye Gençlik STK'ları Platformu
  • TGSP HABERLERİ
  • 12 Haziran 2024

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu tarafından düzenlenen Genç Türkiye Forumu 29-30 Haziran tarihinde Gaziantep'te gerçekleştirilecektir.

Genç Türkiye Forumu’nun dokuzuncusu Güneydoğu Anadolu Bölgesinden öğrenim gören/görmüş üniversiteli gençlerin katılımı ile Gaziantep'te gerçekleştirilecektir. Türkiye genelinde “Gençlerin Gönüllülük Algısı” konusu ile bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen anket çalışmasının sonuçları gençlerin katılımı ile çalıştay formatında ele alınarak çözüm önerileri üretilecektir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinden gençlerin katılım öngörülmektedir. 

Gençlerin Gönüllülük Algısı konusu ile Türkiye genelinde yapılan anket çalışması değerlendirilerek koordinatörler tarafından çalıştay formatı için düzenlenir. Çalıştay öncesi oluşturulan kılavuz soruları masa moderatörleri ile paylaşılır. Moderatör eşliğinde rastlantısal olarak oluşturulan 15 kişilik masa katılımcılarının görüşleri, raportör tarafından raporlaştırılır. Çalıştay metodolojik olarak üç aşamadan oluşmaktadır. Kılavuz sorularından yola çıkarak sorun tespit, sorun analiz ve çözüm önerileri şeklinde üç aşamalı olarak oturumlar yürütülmektedir. Çalıştay sonrası elde edilen sorun ve çözüm önerileri genel müzakere oturumunda değerlendirilmektedir.

Müzakere oturumu Sayın N. Bilal Erdoğan, Sayın Safa Koçoğlu ve  Sayın Enes Eminoğlu'nun katılımı ile gerçekleştirilecektir. Katılımcılarımız gençlere kulak vererek gençlerin sorunlarına yine gençlerle birlikte çözümler üreteceklerdir. Çalıştay sonrası çıktılar analiz edilerek bir rapor formatında kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
Başvuru için: https://forms.gle/vLV4mUedaSeom9Jw5 

Genç Türkiye Forumu hakkında detaylı bilgiye https://gencturkiyeforumu.org adresinden ulaşabilirsiniz.