Genç Türkiye Forumu Nedir?

  • TGSP Projeler
  • 19 Mart 2024

Genç Türkiye Forumu, Türkiye’de gençliğin deneyimlerini ve benzersiz bakış açısını ele alan bir etkinlik dizisidir. Günümüzde özellikle gençlerin karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çekerek, gençlerin bu alandaki çözüm önerilerini ve kararlarını yine onların sesleriyle en uygun şekilde temsil edilmesini hedeflemektedir. Çok merkezli bir etkinlik şeklinde planlanan Forum için, Türkiye’nin her bölgesinden yerel katılımın sağlanması ve kapsayıcılığının artırılması ön planda tutulmaktadır.

Genç Türkiye Forumu Türkiye’de gençliğin deneyimlerini, benzersiz bakış açısını ve bugün genç neslin karşı karşıya olduğu zorlukları dikkate alarak, gençlerin sesini yine gençler için alınan kararlarda uygun şekilde temsil edilmesini hedeflemektedir.

Türkiye’nin yedi ayrı bölgesinde gerçekleşmesi planlanan Forum’da, bölgesel katılımın ve kapsayıcılığın artması ön görülmektedir. Genç Türkiye Forumu’nun, yöntemi ve ulaşılması planlanan kitlesi göz önüne alındığında, alanında bir ilki gerçekleştirmesi planlanmaktadır. Veriye dayalı çalıştaylar şeklinde gençleri bir araya getiren Forum’un süreci, yedi bölgede yapılacak 7 etkinlik ve bir final etkinliği şeklinde organize edilmiştir.

Her bir bölgede gençliği ilgilendiren farklı bir tema üzerinde durulacak ve bu temalar yine gençlerin önerisiyle bir önceki buluşmada kararlaştırılacaktır. Tartışmaya konu her bir tema için Türkiye geneli bir saha araştırması yapılacak ve çıkan veriler o etkinlikte değerlendirilecektir. Veriye dayalı oluşu, o dönem yapılacak Türkiye geneli saha araştırmalarına dayanmaktadır. Böylece her bir tema gençler tarafından tartışılırken tüm Türkiye’nin verisi göz önünde tutulmuş olacaktır.

Detaylı bilgi için https://gencturkiyeforumu.org/  adresini ziyaret edebilirsiniz.