Gençlik Liderliği Programı

  • Türkiye Gençlik STK'ları Platformu
  • TGSP Projeler
  • 15 Haziran 2021

STK’lar, gençlik ve eğitim merkezleri, yurtlar, yaz kursları gibi farklı mecralarda milli manevi değerleri merkeze alan gençlik çalışmalarında liderlik yapan/yapabilecek olan 21-27 yaş arasındaki gençlerin liderlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir eğitim programıdır.

GLEP 3 Başlıyor!

Gençlik Liderliği Eğitim Programı (GLEP) 3. Dönemi için adaylarını bekliyor. TGSP’ye Üye STK’lar ve Paydaş Kurumlar aracılığıyla adayların önerilme süreci 13 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu tarafından, günümüz gençlik organizasyonlarında gençlik liderlerinin kilit bir rol üstlendiğinin bilincinde olarak düzenlenen Gençlik Liderliği Eğitim Programı (GLEP) STK’lar, gençlik ve eğitim merkezleri gibi farklı mecralarda milli manevi değerleri merkeze alan, gençlik çalışmalarında liderlik yapan/yapabilecek olan 21-27 yaş aralığındaki gençlerin liderlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir eğitim programıdır.

Programın Hedef Kitlesi
______________

GLEP 3, Türkiye’nin 16 şehrinde (Adana, Adıyaman, Ağrı, Batman, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Sivas, Şırnak, Tokat, Trabzon) uygulanacaktır. Üye STK’lar ve Paydaş Kurumlar tarafından önerilecek adayların 21-27 yaş aralığında, lisans öğrencisi veya mezun, belirtilen illerde ikamet ediyor olması gerekmektedir.
 

Program Takvimi
______________

2021 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek olan Gençlik Liderliği Eğitim Programına katılmak isteyen adayların 26 Mayıs tarihinden 13 Haziran tarihine kadar TGSP’ye Üye STK’lar ve Paydaş Kurumlar tarafından aday olarak önerilmeleri ve 14-20 Haziran tarihleri arasında online başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Aday mülakatları 1-30 Temmuz, Yoğunlaştırılmış Kamp Eğitimi 23-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecektir. Takip eğitimleri ise 24 Eylül’den 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir.

Programın detayları projenin web sitesinde mevcuttur.

Proje web sitesi: https://tgspliderlik.com/