Türkiye Gençlik Zirvesi

  • Türkiye Gençlik STK'ları Platformu
  • TGSP Projeler
  • 28 Ekim 2020

Türkiye Gençlik Zirvesi Bir Türkiye Gençlik STK’ları Platformu Projesidir.

Genç nesillerin geleceğini kendisine dert edinerek gençliğin geleceğini inşa etmeye çalışan, gençliğin içinde bulunduğu sosyal ve psikolojik problemleri aşmasına yardımcı olmayı arzulayan ve bu doğrultuda gençlik ile alakalı çalışmalar yapan yapıların; kurumsal kapasite gelişimlerini öncelemek ve onların sahada daha nitelikli işler ortaya koymaları için yine kendi içinde birikimi olan kardeş kuruluşlardan istifade etmeleri amaçlanarak oluşturulan Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun düzenlediği bir zirvedir.