TGZ Ödülleri 2020

  • Türkiye Gençlik STK'ları Platformu
  • TGSP Projeler
  • 03 Ocak 2021

Genç nesillerin geleceğini kendisine dert edinerek gençliğin geleceğini inşa etmeye çalışan, gençliğin içinde bulunduğu sosyal ve psikolojik problemleri aşmasına yardımcı olmayı arzulayan ve bu doğrultuda gençlik ile alakalı çalışmalar yapan yapıların; kurumsal kapasite gelişimlerini öncelemek ve onların sahada daha nitelikli işler ortaya koymaları için yine kendi içinde birikimi olan kardeş kuruluşlardan istifade etmeleri amaçlanarak oluşturulan Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun düzenlediği bir zirvedir.

Türkiye Gençlik Zirvesi nedir?

Genç nesillerin geleceğini kendisine dert edinerek gençliğin geleceğini inşa etmeye çalışan, gençliğin içinde bulunduğu sosyal ve psikolojik problemleri aşmasına yardımcı olmayı arzulayan ve bu doğrultuda gençlik ile alakalı çalışmalar yapan yapıların; kurumsal kapasite gelişimlerini öncelemek ve onların sahada daha nitelikli işler ortaya koymaları için yine kendi içinde birikimi olan kardeş kuruluşlardan istifade etmeleri amaçlanarak oluşturulan Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun düzenlediği bir zirvedir.

Zirvenin Amaçları

* Gençlik STK’ları yöneticilerini, araştırmacıları ve gençlik politika yapıcılarını bir araya getirmek.

* Gençliğin temel yönelimleri, sorunları ve ihtiyaçları konusunda istişare zemini oluşturmak

* Gençlere sunulacak kamu ve sivil toplum hizmetlerinde vizyon birliği oluşturmak.

* TGSP Üyeleri ve Komisyonları’nın çalışmalarını ilgili kuruluşlarla paylaşacakları bir mecra oluşturmak.

* İlham veren, iyi örneklik oluşturan STK uygulamalarını ilgili kuruluşlarla paylaşmak 

amacıyla TGSP’nin düzenlediği Kasım 2020’de gerçekleştirilecek bir zirvedir.

TGZ Ödülleri 2020 nedir?
Türkiye Gençlik Zirvesi’nde TGSP’nin özgün, ilham veren, iyi örneklik oluşturan sosyal girişimcilik uygulamalarına teşvik amacıyla vereceği ödüllerdir.

Ödüllerin kapsamı nedir?
Toplumsal bir problemin çözümüne katkı sağlamayı amaçlayan, kar amacı gütmeyen, gençlerin öncülüğünde gerçekleştirilen, aşağıdaki alanlardan birinde gençliğin gelişimine katkı sağlayan STK’lar bünyesinde veya bağımsız olarak yürütülen proje/çalışmalar ödül kapsamında değerlendirilecektir.

* Gençliğe Erişim
Gençliğin kişisel, sosyal ve manevi gelişimine katkı sağlayan projelere/uygulamalara erişimde özgün kanallar oluşturan yöntemler.

* Gönüllü Yönetimi
Gençliğin STK’larda veya benzeri toplumsal zeminlerde aktif görev ve sorumluluk almasını sağlayan özgün gönüllü yönetimi uygulamaları.

* Eğitim
STK’lar tarafından gençlere sunulan ve gençlerde tutum davranış değişikliği geliştirmede başarılı olan yaygın eğitim programları.

* Kültür Sanat
Gençlerin milli ve manevi değerlerimize uygun ve özgün kültür-sanat ürünleri geliştirmelerini destekleyen projeler.

* Toplum Hizmeti
Toplumda dezavantajlı konumda bulunan farklı yaşlardaki kesimlerin (engelliler, yaşlılar, yoksullar, mülteciler, bağımlılar, sokaktaki gençler vb. ) huzur ve refahını artırmaya yönelik özgün proje ve çalışmalar.

* Sağlık ve Spor
 Gençlerin daha sağlıklı bir hayat sürmelerine katkı sağlayan ve spor etkinliklerine katılımını teşvik eden özgün uygulamalar.

* Bilim Teknoloji
Gençlerin bilimsel merak duygularını, bilimsel düşünme ve bilimsel üretim becerilerini geliştiren, gençlerin teknolojiyi tüketen değil üreten kişiler olmasına yönelik alt yapı hazırlayan projeler.

* İnovasyon ve Girişimcilik
Gençlerin ticari ve sınai alanlarda yeni ürün ve hizmet geliştirme ve iktisadi girişim kurabilme konularındaki tutum ve becerilerini geliştiren proje ve uygulamalar

Kimler başvurabilir ?

* Gençliğe yönelik çalışmalar yapan STK’lar
* 15-29 yaş arasındaki gençler
(18 yaş altı gençler veli muvaffakatnamesi ile başvurmalıdır.)

Başvuru koşulları nelerdir?

* Toplumsal bir problemin çözümüne katkı sağlamalı.
* Kar amacı gütmeyen uygulama olmalı.
* Gençlerin öncülüğü/aktif katılımı ile gerçekleştirilmeli.
* Tamamı veya en azından bir kısmı uygulanmış olmalı.
* Güncel olmalı (2018 yılından bu yana uygulanmış ya da uygulanıyor olmalı)

* Türkiye’de ve Dünya’da bilinen benzeri bir uygulama olmamalı.

Son başvuru tarihi nedir?

13 Aralık 2020, 23:00’da başvurular sonlanacaktır.

Başvuru şekli ve içeriği nasıl olmalıdır?

* Başvurular en fazla 3 dakikalık videolar halinde yapılacaktır.

* Fark edilen toplumsal problemin/gelişme ihtiyacının ne olduğu, bu doğrultuda projenin nasıl bir amaçla yola çıktığı, bu amaç doğrultusunda ne tür uygulamaların gerçekleştirildiği ve bu uygulamaların nasıl sonuçlar verdiği yerinde çekimlerle videolarda yer almalıdır. Uygulamanın sonuçları, varsa yapılmış olan ölçme sonuçları, uygulamaya katılan/yararlanan kişilerin ifadeleri ve ortaya çıkan ürünlerin gösterimi gibi yollarla sağlanabilecektir.

* Başvuru türü olarak sadece video formatındaki başvurular kabul edilecektir.

* Projelerinizin linklerini başvuru formunu doldurduktan sonra genclikzirvesi@tgsp.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

* Videolarınızı; Youtube’a ya da herhangi bir dosya yükleme sitesine yükleyebilir, WeTransfer aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz.

Bir kişi/kurum birden fazla projede yer alabilir mi?

Birden fazla proje gönderebilirsiniz.

Başvuruyu hangi seviyedeki projeler için yapmalısınız?

Özgün, tamamı ya da bir kısmı (Kasım 2018’den itibaren) son 2 yılda uygulanmış, gençliğin aktif katılım sağladığı projelerle başvuru yapmanız gerekmektedir.

Değerlendirme aşaması ve ödül nasıl gerçekleşecektir?

* Başvurular gençlik projelerinde deneyimli ve alanda uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecektir.

* Başvurular arasından en yüksek puan alan üç proje/uygulama nakdi olarak ödüllendirilecektir.

1. lik Ödülü: 30.000 TL
2. lik Ödülü: 20.000 TL
3. lük Ödülü: 15.000 TL

* Ödül kazanan projeler 2020 Türkiye Gençlik Zirvesi’nde katılımcılara projelerini sunacaklardır.

* Nakdi ödüller zirve tarihinden en geç 30 gün sonrasına kadar proje sahibinin hesap bilgisine aktarılacaktır.

Sonuçları ne zaman öğrenebileceksiniz?

13 Aralık 2020 son başvuru tarihinden sonra Jüri üyeleri dereceye giren projeleri belirleyecek ve dereceye giren projeler 2020 Türkiye Gençlik Zirvesi’nde açıklanacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ TAMAMLANMIŞTIR.